Tiết khí 節氣

Tiết khíTiết khí (節氣) là 24 điểm đặc biệt trên quỹ đạo của Trái Đất quay quanh Mặt Trời, mỗi điểm cách nhau 15 độ. Tiết khí được tính theo dương lịch, được sử dụng trong văn hóa và nông nghiệp của các nước Đông Á. Tiết khí cũng được sử dụng để tính toán tháng nhuận cho các năm nhuận âm lịch.