Lịch‎ > ‎

Sự kiện thiên văn trong thế kỷ 21

xxxĐây là danh sách liệt kê các sự kiện thiên văn sẽ diễn ra trong thế kỷ 21. Các sự kiện dưới đây được dự đoán hoặc được tính toán sẽ diễn ra trong tương lai, những sự kiện được tạo ra bởi con người liên quan đến công nghệ vũ trụ có thể sẽ thay đổi và thông tin sẽ được cập nhật lại.

Ký hiệu sử dụng (các thiết bị cũ có thể không đọc được emoji bên dưới):
⚫: nhật thực toàn phần/hình khuyên,
🔴: nguyệt thực toàn phần,
🚀: sự kiện về công nghệ vũ trụ, du hành không gian,
☄️: sao chổi,
🌏: sự kiện về thiên thể trong không gian,
🔭: sự kiện quan sát khác,
chữ in đỏ đậm: sự kiện quan sát được toàn bộ,
chữ in đỏ nhạt: sự kiện quan sát được một phần.
 

   Thập niên 2010 
Năm 2018
⚫ Ngày 20 tháng 8. Tàu vũ trụ Juno rơi vào Sao Mộc và kết thúc sứ mệnh.
🚀 Tháng 10. Kính Viễn vọng Không gian James Webb dự kiến phóng lên không gian.

Năm 2019
⚫ Ngày 2 tháng 7. Nhật thực toàn phần diễn ra ở đông nam Thái Bình Dương và Nam Mỹ.
🚀 Ngày 20 tháng 7. Kỷ niệm 50 năm sứ mệnh Apollo 11 đổ bộ lên Mặt Trăng.
🔭 Ngày 11 tháng 11. Sao Thủy chuyển động đi qua Mặt Trời trên bầu trời.
⚫ Ngày 26 tháng 12. Nhật thực hình khuyên diễn ra ở Indonesia.
        Sài Gòn quan sát được 63% bề mặt Mặt Trời bị che khuất.
        Đà Nẵng quan sát được 48% bề mặt Mặt Trời bị che khuất.
        Hà Nội quan sát được 35% bề mặt Mặt Trời bị che khuất.

   Thập niên 2020 
Năm 2020
🚀 Chương trình Voyager dự kiến chấm dứt.
🚀 Trạm không gian đầu tiên của Trung Quốc dự kiến được phóng lên không gian.
⚫ Ngày 21 tháng 6. Nhật thực hình khuyên diễn ra ở Nepal.
        Hà Nội quan sát được 70% bề mặt Mặt Trời bị che khuất.
        Đà Nẵng quan sát được 56% bề mặt Mặt Trời bị che khuất.
        Sài Gòn quan sát được 36% bề mặt Mặt Trời bị che khuất.
⚫ Ngày 14 tháng 12. Nhật thực một phần diễn ra ở Chile, Argentina.
🔭 Ngày 21 tháng 12. Sao Mộc giao hội cực gần với Sao Thổ (gần như nhập lại làm một).
Năm 2021
🔴 Ngày 26 tháng 5. Nguyệt thực toàn phần diễn ra ở Thái Bình Dương.
        Việt Nam quan sát được sau khi Mặt Trăng mọc.
- ⚫ Ngày 10 tháng 6. Nhật thực hình khuyên diễn ra ở Greenland, Canada.
- ⚫ Ngày 4 tháng 12. Nhật thực toàn phần diễn ra ở Châu Nam Cực.
Năm 2022
🚀 Tàu vũ trụ JUICE của ESA dự kiến được phóng lên không gian để thăm dò vệ tinh băng giá của Sao Mộc.
🔴 Ngày 16 tháng 5. Nguyệt thực toàn phần diễn ra ở Châu Mỹ.
🔴 Ngày 8 tháng 11. Nguyệt thực toàn phần diễn ra ở Thái Bình Dương.
        Việt Nam quan sát được sau khi Mặt Trăng mọc.
Năm 2023
- ⚫ Ngày 20 tháng 4. Nhật thực toàn phần diễn ra ở vùng biển chung của Indonesia và Úc.
        Sài Gòn quan sát được 5% bề mặt Mặt Trời bị che khuất.
- ⚫ Ngày 14 tháng 10. Nhật thực hình khuyên diễn ra ở Trung Mỹ, khu vực Caribe.
Năm 2024
- 🚀 Mars One dự kiến đưa phi hành đoàn 4 người đầu tiên lên Sao Hỏa.
- 🚀 SpaceX dự kiến phóng sứ mệnh có người đầu tiên lên Sao Hỏa, cập bến năm 2025.
- ⚫ Ngày 8 tháng 4. Nhật thực toàn phần diễn ra ở Mexico.
- ⚫ Ngày 2 tháng 10. Nhật thực hình khuyên diễn ra ở giữa Thái Bình Dương.
Năm 2025
- 🚀 Kính viễn vọng Magellan Lớn dự kiến được hoàn thành.
- 🚀 Chuỗi Kính viễn vọng vô tuyến lớn Square Kilometre Array (SKA) dự kiến được hoàn thành.
- 🔴 Ngày 14 tháng 3. Nguyệt thực toàn phần diễn ra ở Châu Mỹ.
🔴 Ngày 7, 8 tháng 9. Nguyệt thực toàn phần diễn ra ở Châu Á.
        Việt Nam quan sát được toàn bộ lần nguyệt thực này.
Năm 2026
- ⚫ Ngày 17 tháng 2. Nhật thực hình khuyên diễn ra ở vùng biển ngoài khơi Châu Nam Cực.
- 🔴 Ngày 3 tháng 3. Nguyệt thực toàn phần diễn ra ở Thái Bình Dương.
        Việt Nam quan sát được sau khi Mặt Trăng mọc.
- ⚫ Ngày 12 tháng 8. Nhật thực toàn phần diễn ra ở Bắc Băng Dương.
Năm 2027
- ⚫ Ngày 6 tháng 2. Nhật thực hình khuyên diễn ra ở miền nam Brazil, gần biên giới Uruguay.
- ⚫ Ngày 2 tháng 8. Nhật thực toàn phần diễn ra ở Ai Cập.
Năm 2028
- ⚫ Ngày 26 tháng 1. Nhật thực hình khuyên diễn ra ở miền bắc Brazil.
- ⚫ Ngày 22 tháng 7. Nhật thực toàn phần diễn ra ở Úc và New Zealand.
        Sài Gòn quan sát được 27% bề mặt Mặt Trời bị che khuất.
        Đà Nẵng quan sát được 12% bề mặt Mặt Trời bị che khuất.
        Hà Nội quan sát được 1% bề mặt Mặt Trời bị che khuất.
⚫ Ngày 31 tháng 12, ngày 1 tháng 1 năm 2029. Nguyệt thực toàn phần diễn ra ở Châu Á.
        Việt Nam quan sát được toàn bộ lần nguyệt thực này.
Năm 2029
- 🚀 Thông điệp từ Trái Đất sẽ đến hệ hành tinh Gliese 581.
- 🔴 Ngày 25 tháng 6. Nguyệt thực toàn phần diễn ra ở Nam Mỹ, Châu Nam Cực.
- 🔴 Ngày 21 tháng 12. Nguyệt thực toàn phần diễn ra ở Châu Phi, Châu Âu.
        Việt Nam quan sát được trước khi Mặt Trăng lặn.

   Thập niên 2030 
Năm 2030
- Tàu vũ trụ JUICE của ESA dự kiến sẽ đến Sao Mộc.
- Ngày 1 tháng 6. Nhật thực hình khuyên diễn ra ở Nga.
        Hà Nội quan sát được 3% bề mặt Mặt Trời bị che khuất.
- Ngày 25 tháng 11. Nhật thực toàn phần diễn ra ở nam Ấn Độ Dương.
Năm 2031
- Ngày 21 tháng 5. Nhật thực hình khuyên diễn ra ở Ấn Độ.
        Sài Gòn quan sát được 71% bề mặt Mặt Trời bị che khuất.
        Đà Nẵng quan sát được 52% bề mặt Mặt Trời bị che khuất.
        Hà Nội quan sát được 39% bề mặt Mặt Trời bị che khuất.
- Ngày 14 tháng 11. Nhật thực toàn phần diễn ra ở Thái Bình Dương.
Năm 2032
- Ngày 25, 26 tháng 4. Nguyệt thực toàn phần diễn ra ở Châu Á.
        Việt Nam quan sát được toàn bộ lần nguyệt thực này.
- Ngày 9 tháng 5. Nhật thực hình khuyên diễn ra ở Châu Nam Cực.
- Ngày 18, 19 tháng 10. Nguyệt thực toàn phần diễn ra ở Châu Âu, Châu Á.
        Việt Nam quan sát được toàn bộ lần nguyệt thực này.
- Ngày 13 tháng 11. Sao Thủy chuyển động đi qua Mặt Trời trên bầu trời.
Năm 2033
- Ngày 30 tháng 3. Nhật thực toàn phần diễn ra ở Alaska, Hoa Kỳ.
- Ngày 14, 15 tháng 4. Nguyệt thực toàn phần diễn ra ở Châu Á.
        Việt Nam quan sát được toàn bộ lần nguyệt thực này.
Năm 2034
- Ngày 20 tháng 3. Nhật thực toàn phần diễn ra ở Ai Cập, Biển Đỏ.
- Ngày 12 tháng 9. Nhật thực hình khuyên diễn ra ở biên giới phía bắc của Chile và Argentina.
Năm 2035
- Ngày 9 tháng 3. Nhật thực hình khuyên diễn ra ở New Zealand.
- Ngày 2 tháng 9. Nhật thực toàn phần diễn ra ở Tân Cương, Trung Quốc, Triều Tiên/Hàn Quốc, Nhật Bản.
        Hà Nội quan sát được 29% bề mặt Mặt Trời bị che khuất.
        Đà Nẵng quan sát được 13% bề mặt Mặt Trời bị che khuất.
        Sài Gòn quan sát được 2% bề mặt Mặt Trời bị che khuất.
Năm 2036
- Ngày 11 tháng 2. Nguyệt thực toàn phần diễn ra ở Châu Phi, Châu Âu.
        Việt Nam quan sát được trước khi Mặt Trăng lặn.
Năm 2037
- Ngày 31 tháng 1. Nguyệt thực toàn phần diễn ra ở Châu Á.
        Việt Nam quan sát được toàn bộ lần nguyệt thực này.
- Ngày 13 tháng 7. Nhật thực toàn phần diễn ra ở Úc, New Zealand.
Năm 2038
- Sự cố năm 2038 sẽ diễn ra. Đây là sự cố tương tự như Sự cố máy tính năm 2000 (Y2K).
- Ngày 5 tháng 1. Nhật thực hình khuyên diễn ra ở Cuba, giữa Đại Tây Dương, bắc Phi.
- Ngày 2 tháng 7. Nhật thực hình khuyên diễn ra ở Venezulea, giữa Đại Tây Dương, trung Phi.
- Ngày 26 tháng 12. Nhật thực toàn phần diễn ra ở Úc, New Zealand.
Năm 2039
- Ngày 21 tháng 6. Nhật thực hình khuyên diễn ra ở Alaska, Greenland, Na Uy, Thụy Điển, Phần Lan.
- Ngày 7 tháng 11. Sao Thủy chuyển động đi qua Mặt Trời trên bầu trời.
- Ngày 15 tháng 12. Nhật thực toàn phần diễn ra ở Châu Nam Cực.

   Thập niên 2040 
Năm 2042
- Dân số thế giới dự kiến đạt 9 tỷ người.
Năm 2044
- Ngày 1 tháng 10. Sao Kim che khuất sao Regulus trên bầu trời.
Năm 2049
Ngày 7 tháng 5. Sao Thủy chuyển động đi qua Mặt Trời trên bầu trời.

   Thập niên 2050 
Năm 2051
- Thông điệp tín hiệu vô tuyến Cosmic Call 1 sẽ đến ngôi sao Gliese 777.
Năm 2057
- Ngày 5 tháng 1. Nhật thực toàn phần diễn ra ở vùng biển ngoài khơi cực nam Châu Phi.
- Ngày 1 tháng 7. Nhật thực toàn phần diễn ra ở vùng viễn đông của Nga.

   Thập niên 2060 
Năm 2061
- Ngày 28 tháng 7. Sao chổi Halley quay trở lại bên trong Hệ Mặt Trời và đạt điểm cận nhật.
Năm 2065
- Ngày 11 tháng 11. Sao Thủy chuyển động đi qua Mặt Trời trên bầu trời.
- Ngày 22 tháng 11. Sao Kim che khuất Sao Mộc trên bầu trời.
Năm 2067
- Ngày 15 tháng 7. Sao Thủy che khuất Sao Hải Vương trên bầu trời.

   Thập niên 2070 
Năm 2076
- Tiểu hành tinh 90377 Sedna đạt điểm cận nhật.
Năm 2077
- Bắt đầu thế kỷ 16 theo lịch Hồi Giáo.
Năm 2078
- Ngày 14 tháng 11. Sao Thủy chuyển động đi qua Mặt Trời trên bầu trời.

   Thập niên 2080 
Năm 2085
- Ngày 7 tháng 11. Sao Thủy chuyển động đi qua Mặt Trời trên bầu trời.

   Thập niên 2090 
Năm 2095
- Ngày 8 tháng 5. Sao Thủy chuyển động đi qua Mặt Trời trên bầu trời.
Năm 2098
- Ngày 10 tháng 11. Sao Thủy chuyển động đi qua Mặt Trời trên bầu trời.