Chòm sao‎ > ‎

Cancer

Cancer (Cự Giải, hay Con cua) là một trong 12 chòm sao Hoàng đạo, một trong 44 chòm sao cổ đại và một trong 88 chòm sao hiện đại. Chòm sao này rộng 506 độ vuông, đứng thứ 31. Những ngôi sao trong chòm rất mờ. Nó chứa hai ngôi sao được phát hiện có hành tinh quay xung quanh. Chòm sao này chứa Messier 44, một trong những cụm sao mở gần Trái Đất nhất.