Dự án Từ điển Thiên văn học Ftvh.org hiện đang được tiếp tục ở dự án Từ điển Thiên văn học TV3K.vn
Ftvh và TV3K sẽ giới thiệu dự án đến các bạn trong thời gian sớm nhất. Cảm ơn bạn.